• Sam+ redenen
  • Sam+ aanpak
  • Sam+ diensten
  • Sam+ resultaat

Analyse en diagnose

Kenmerkend voor de aanpak van Sam+ is dat hij begint met luisteren en observeren. Daarbij is het uitgangspunt dat u en uw medewerkers de belangrijkste schakels zijn in dit proces. De medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal van uw organisatie. Zij hebben kennis van de klanten, de producten, de processen, etc. Deze kennis wordt mogelijk om tal van redenen onvoldoende benut.

Plan van Aanpak

Deze mogelijkheden worden met u besproken. Niet in dikke rapporten, maar kort en kernachtig. Met ons advies erbij. Keuzes worden gemaakt op basis van opbrengsten, relevantie, prioriteit en doorlooptijd. Deze keuzes worden vertaald in een plan van aanpak.

Implementeren

Een plan maken is één. Dat plan realiseren is twee. Daarom bevat het plan van aanpak overzichtelijke stappen. Die stappen gaan we samen zetten in een werkvorm die bij uw organisatie past. Onze rol daarbij is afhankelijk van uw mogelijkheden en wensen. Die kan variëren van adviseur / klankbord van u of uw medewerkers tot integraal projectmanager.